Individueel lidgeld volgens leeftijdscategorie:

  • 110 € voor leden geboren in het jaar 2002 of vroeger.
  • 60 € voor leden geboren in 2003 t.e.m. 2007.
  • 45 € voor leden geboren in 2008 t.e.m. 2011.
  • 15 € voor leden geboren in 2012 of later.
  • Familie abonnement: de oudste twee familieleden, waarvan tenminste 1 ouder is, betalen het lidgeld volgens hun leeftijdscategorie. Elk bijkomend familielid betaalt 50% van het individueel lidgeld volgens leeftijdscategorie.
    Voorwaarden voor het familieabonnement: tenminste één van de ouders, zijnde vader of moeder, maakt deel uit van het familieabonnement. Alle familieleden die genieten van het familieabonnement wonen op hetzelfde adres. Geen van de kinderen die genieten van het familieabonnement is gehuwd of samenwonend.
  • Hoe betalen: storting te doen op de volwassen rekening zijnde BE08 4579 0551 5113 


RESERVEREN

Klik op het Logo

Link jeugd website


Jeugdvriendelijk


Facebook ...

  

Copyright © 2018-2020. All Rights Reserved.